Sky Tower ve Baret Temel

Bursa’nın en yüksek iş kulesi olan Sky Tower baret temel sistemi ile yükseliyor. Depreme dayanıklılık bakımından ekstra bir yarar sağlayan baret temeller Sky Tower iş kulesinin zemininde uygulanmıştır.

Sky Tower’ın 1036 Adet Kazık ile Zemin İyileştirilmesi Yapılmıştır.
  • 68 adet baret kazık
  • 54 adet fore kazık
  • 914 Jet jet ile depreme maximum düzeyde dayanıklılık sağlanmıştır.

Baret temellerin başlıca avantajları;
  • Aynı yönde etki eden kuvvetler altında fore kazıklı temellere göre çok daha yüksek yatay kesme kuvveti ve eğime momenti kapasitesine sahip olması,
  • Üstyapı düşey yapısal elemanları ve kolonları ile kolay uyum sağlaması sonucu her bir kolon altında tek bir baret uygulanabilmesi sayesinde kesitin ve kapasitenin etkin kullanılabilmesi,
  • Fore kazıklı bir temele göre şekli nedeni ile çok daha fazla çeper alanına sahip olması nedeniyle daha yüksek bir çeper sürtünme kapasitesine sahip olması,
  • Tasarımda boyutlarının genişletilebilir olması nedeniyle sınırsız sayıda alternatif ve ekonomik çözüm oluşturabilmesi,
  • İnşası için zemin şartlarına bağlı olarak, mekanik, hidrolik ve / veya hydrofreeze kullanılabilmesi nedeni ile sert kayalar dahil her zeminde ve proje boyunda inşa edilebilmesi
Bu yazıyı paylaşın;